Træfiberuld

Én af de mest miljøvenlige og effektive isoleringstyper til dato.

Træfiberuld er et gennemprøvet, veldokumenteret og miljøvenligt naturprodukt til isolering og efterisolering af lofter, etage-adskillelser og lette væg- og gulvkonstruktioner. Materialet kan med fordel anvendes ovenpå tidligere udført mineralulds-isolering.

Læs mere om træfiberuld her.

Vidste du at…

Træfiberuld har et særdeles fordelagtigt CO2-aftryk da træ akkumulerer store mængder CO2 under væksten og da fremstilling af isoleringsmaterialet ikke er særligt energikrævende.