Loftisolering

Er du i tvivl om loftisoleringen er i orden på dit hus er det altid en rigtig god idé at få isoleringen kontrolleret af en fagmand. Taget udgør en stor flade på huset, mens varmen altid vil søge opad. Derfor sker der et stort varmetab fra huset, hvis loftet og taget på dit hus ikke er tilstrækkelig isoleret.

Alle vores loftisoleringer udføres som indblæst granulat. Vi benytter 3 typer materiale til loftisolering: Knauf Glasuldsgranulat, Icell papirisolering, samt træfiber isolering fra træfiber Danmark.

Isolering af uudnyttet loft

Loftisolering oven på et uudnyttet loft hvor der er fri adgang hører til de nemmeste isoleringsopgaver, da isoleringsmåtterne normalt lægges ud på loftets gulv. Det er en god idé at få undersøgt, hvor meget loftsisolering der ligger i forvejen. Alt efter hvorvidt den er beskadiget eller trampet flad, skal den fjernes først. Er den eksisterende loftisolering og dampspærre intakt, kan der isoleres direkte ovenpå. Jo mindre isolering der ligger i forvejen, desto bedre vil efterisolering kunne betale sig. Isoleringen kan være i form af mineraluld eller papiruld, som blæses ind på loftet.

Isolering eller efterisolering af fladt tag

Et fladt tag kan i princippet isoleres indefra, men det er mest optimalt at isolere taget udefra i forbindelse med en renovering eller udskiftning af taget. Den nye isolering kan lægges direkte oven på det eksisterende tagpap, hvis taget er i god stand. Paptage får i mange tilfælde store problemer med utætheder og skal derfor på sigt renoveres eller helt udskiftes. Der vil her være logik i at isolere på samme tid.


Vidste du at…

Der er flere fordele ved at efterisolere loftet. Når huset efterisoleres, beskyttes der mod kulde, varme, støj og brand.