Lydisolering

Hvis boligen har en let facade, kan den have næsten lige så dårlig lydisolering som vinduerne. Derfor kan det være en fordel at efterisolere hele facaden for at dæmpe støjen tilstrækkeligt.

Hvor en ældre, let facade reducerer vejstøj med 30-35 dB, kan en nyisoleret, let facade dæmpe støjen med 40-45 dB.

Efterisolering af facader vil ud over at dæmpe vejstøj også gøre varmeregningen betragteligt mindre.

Vidste du at…

Du kan få tilskud til facade- og lydisolering hvis du er plaget af vej- eller togstøj?

Råd til mindre vejstøj

Gør noget ved togstøjen